BIOGRAPHY

#1 1988-1989
Steffe »Hot Rod« Anderson, Bass, Screams
Ola »Woodie« Hermanson, Vocals, Guitar
Micke »Tee-Tee« Thomsen, Drums, Percussion

#2 1989-1990
Steffe »Hot Rod« Anderson, Bass, Screams
Ola »Woodie« Hermanson, Vocals, Guitar
Nina »Pasadena« Lindström, Vocals, Tambourine
Micke »Tee-Tee« Thomsen, Drums, Percussion

#3 1990-1992
Steffe »Hot Rod« Anderson, Bass, Screams
Ola »Woodie« Hermanson, Vocals, Guitar
Torgny »T-Bird« Karlsson, Guitar, Vocals
Nina »Pasadena« Lindström, Vocals, Tambourine
Micke »Tee-Tee« Thomsen, Drums, Percussion

#4 1992-1995
Steffe »Hot Rod« Anderson, Bass, Screams
Ola »Woodie« Hermanson, Vocals, Guitar
Nina »Pasadena« Lindström, Vocals, Tambourine
Micke »Tee-Tee« Thomsen, Drums, Percussion
Richard »Riki Waikiki« Warldn, Guitar, Vocals

#5 1995-1997
Steffe »Hot Rod« Anderson, Bass, Screams
Ola »Woodie« Hermanson, Vocals, Guitar
Linda »Belinda« Smedberg, Vocals, Tambourine
Micke »Tee-Tee« Thomsen, Drums, Percussion
Richard »Riki Waikiki« Warldn, Guitar, Vocals

#6 1998-2015

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *